“ММ  КОНСУЛТ” ЕООД-Плевен  е еднолично дружество на Милена Йоткова Михова с  ограничена отговорност. Предметът на дейност е организация на  счетоводното отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови  отчети; финансово-счетоводни, данъчно-осигурителни услуги и  консултации, сделки с обекти на интелектуална собственост,  предприемачество, посредничество и рекламна дейност.

Дружеството се представлява и управлява от Милена Йоткова Михова – Дипломиран специалист по „Стопанско управление” и „Фирмен контролинг и счетоводен мениджмънт”.

Персоналът на фирмата се състои от екип от мотивирани специалисти с обща фирмена култура и споделени ценности.