„ММ  КОНСУЛТ” ЕООД-Плевен  е счетоводна и консултантска фирма, регистрирана с Решение по ФД №111 от 14 февруари 2006г. на Плевенски Окръжен Съд и е сред първите специализирани счетоводни предприятия в България. Дружеството е еднолична собственост на Милена Йоткова Михова – магистър по „Фирмен контролинг и счетоводен мениджмънт“ и „Стопанско управление“.

„ММ КОНСУЛТ“ ЕООД – Плевен предоставя на своите клиенти – юридически и физически лица – следните услуги:

 • комплексно счетоводно обслужване;
 • фирмен контролинг;
 • правна помощ по данъчни, трудови, осигурителни и търговски казуси;
 • „Труд и работна заплата“ на заетите в бизнеса/дейността по трудови и граждански договори;
 • стратегическо планиране на дейността;
 • управление на риска при финансови и инвестиционни проекти;
 • изготвяне на бизнес-планове;
 • консултиране и съдействие при финансиране на дейността;
 • административни услуги;
 • представителство пред банкови институции и всички държавни и общински органи.

Клиентите на „ММ КОНСУЛТ“ЕООД са фирми и физически лица, работещи в следните области от стопанския живот :

 • търговия на едро и дребно;
 • електронна търговия;
 • дистанционни продажби;
 • внос и износ на стоки;
 • услуги към физически и юридически лица на територията на България, ЕС и трети страни;
 • производство;
 • строителство;
 • вътрешен и международен транспорт;
 • ресторантьорство и хотелиерство;
 • селско стопанство;
 • свободни професии.

Нашият екип се състои от мотивирани и професионално подготвени специалисти със споделени ценности и фирмена култура. Ние се ангажираме отговорно и компетентно с Вашия бизнес и Вашите интереси.

„ММ КОНСУЛТ“ ЕООД – Плевен ще Ви помогне да минимализирате Вашите фирмени разходи, правейки ги целесъобразни и ефективни, ще Ви спести ценно време и енергия за същинската част от бизнес-задачите Ви, като поеме финансовата и трудова обезпеченост на всички услуги и консултации, които Ви предоставя.

Каузата и мисията на „ММ КОНСУЛТ“ ЕООД – Плевен е да Ви сътрудничи и помага, „ЗА ДА РАСТЕМ ЗАЕДНО“.