„ММ КОНСУЛТ” ЕООД е еднолично дружество на Милена Йоткова Михова, с ограничена отговорност. Предметът на дейност е организация на счетоводното отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети; финансоно-счетоводни, данъчно-осигурителни услуги и консултации, сделки с обекти на интелектуална собственост, предприемачество, посредничество и рекламна дейност.

Дружеството се представлява и управлява от Милена Йоткова Михова – Дипломиран специалист по „Стопанско управление” и „Фирмен контролинг и счетоводен мениджмънт”.

Персоналът на фирмата се състои от екип от мотивирани специалисти с обща фирмена култура и споделени ценности.

Каузата и мисията на „ММ КОНСУЛТ”ЕООД –Плевен е да Ви сътрудничим и помагаме, „ЗА ДА РАСТЕМ ЗАЕДНО!”

Контакти

Нашият екип ще ви спести ценно управленско време. Ние ще оптимизираме и минимализираме усилията и задълженията Ви по подаване на декларации по смисъла на всички закони от сферата на данъчното и осигурителното право.

При изрично упълномощаване, нашият екип ще Ви съдейства и по други юридически, търговски и финасови сделки и казуси чрез делегиране на тези права и задължения на уважавани и утвърдени професионалисти.

Ние ще осигурим максимална ефективност и целесъобразност на фирмените Ви разходи – като поемем финансовата и трудова обезпеченост на Вашето счетоводство, ТРЗ, стратегическо планиране и финансирането на Вашите бизнес-проекти.

„ММ КОНСУЛТ”ЕООД – Плевен се ангажираме лично и професионално с Вашата фирма и Вашите интереси.