• Абонаментно обслужване – счетоводно, осигурително и данъчно
 • Стратегичско планиране и прогнозиране
 • Изработване на бизнес-планове
 • Изготвяне на прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите, отчети за парични потоци по прекия метод, отчети за собствения капитал
 • Други юридически услуги – чрез преставителство и възлагане

Цената зависи от:

 • услугата /стоката, за която искате оферта
 • правен статут
 • капитали с чуждестранно участие
 • описание на бизнеса и дейността
 • регистрация по ЗДДС
 • регистрация по Закона за акцизите
 • регистрация по Закона за лечебните заведия
 • регистрация по Закона за здравето
 • регистрация по Закона за адвокатурата
 • регистрация за Съсловната организация на магистър-фармацевтите
 • регитрация като Служба по трудова медицина
 • регистрация на Застрахователен брокер / Агент
 • приложима счетоводна рамка – МСФО или НСФОМСП
 • обслужване на юридически, физически лица, свободни професии, регистрирани земеделски стопани
 • брой осигурени лица и лица с особени режими
 • брой обекти – търговски и за услуги

Изпратете вашето запитване на: mm.konsult@abv.bg