„ММ КОНСУЛТ“ЕООД предоставя следните услуги :

 • Комплексно счетоводно обслужване
 • Фирмен контролинг
 • „Труд и работна заплата“ на заетите в дейността
 • Стратегическо планиране
 • Изработване на бизнес-планове
 • Консултиране и съдействие при финасиране на дейността
 • Изготвяне на прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите, отчети за парични потоци по прекия метод, отчети за собствения капитал
 • Административни услуги и представителство пред банкови, държавни и общински институции и органи

Цената зависи от:

 • спецификата на бизнеса /дейността
 • правен статут
 • капитали с чуждестранно участие
 • регистрация по ЗДДС
 • приложима счетоводна рамка – МСФО или НСФОМСП
 • брой осигурени лица и лица с особени режими
 • брой обекти – търговски и за услуги

Изпратете вашето запитване на mm.konsult@abv.bg

milena.mihova@abv.bg