• КОМПЛЕКСНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
 • ФИРМЕН КОНТРОЛИНГ
 • ПРАВНА ПАМОЩ ПО ДАНЪЧНИ, ТРУДОВИ, ОСИГУРИТЕЛНИ И ТЪРГОВСКИ КАЗУСИ
 • „ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА“ НА ЗАЕТИТЕ В ДЕЙНОСТТА ПО ТРУДОВИ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ
 • СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ФИНАНСОВИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
 • ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС-ПЛАНОВЕ
 • КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
 • АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРЕД БАНКОВИ, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ
 • ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВЪЗЛАГАНЕ
 • КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗМИП и ЗЗЛД ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВЪЗЛАГАНЕ
 • ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВЪЗЛАГАНЕ
 • ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВЪЗЛАГАНЕ