За нас

„ММ КОНСУЛТ“ЕООД – Плевен е счетоводна и консултантска фирма, регистрирана с Решение №100 от 14 февруари 2006г. на Плевенски Окръжен Съд и е сред първите специализирани счетоводни предприятия в България. Дружеството е еднолична собственост на Милена Йоткова Михова – магистър