В дългогодишната си практика сме работили в различни сфери и браншове на икономиката и стопанския живот.

Имаме традиции и професионален опит в следните области:

 • Търговия на едро и дребно
 • Електронна търговия
 • Дистанционни продажби
 • Внос и износ на различни стоки
 • Производство
 • Строителство
 • Вътрешен и международен транспорт
 • Ресторантьорство и хотелиерство
 • Селско стопанство
 • Животновъдство
 • Услуги в различни области – България, Европейска Общност и трети страни
 • Сдружения и фондации с идеална цел в обществена полза
 • Свободни професии