В дългогодишната си практика сме работили в различни сфери и браншове на икономиката и стопанския живот.

Наши клиенти са юридически лица с идеални цели в обществена полза и интерес.

Имаме традиции и профисионален опит в следните области:

 • Търговия на едро и дребно
 • Внос и износ на различни стоки
 • Дистанционна търговия
 • TAX FREE по Наредба Н-12 на МФ
 • Електронни магазини
 • Производство
 • Строителство
 • Селско стопанство
 • Животновъдство
 • Посредничество при застраховане и презастраховане
 • Посредничество при оценки и експертизи от вещи лица и оценители
 • Услуги в различни области – България, Европейска Общност и трети страни
 • Вътрешен и международен транспорт
 • Сдружения и фондации с идеална цел в обществена полза

Нашите клиенти получават коректна, достъпна и разбираема информация за процесите и тенденциите на техния бизнес и кауза.

Ваши са само правилните управленски решения.