Предлагаме:

  • сигурност в трудовото правоотношение
  • предвидими доходи и поощрения
  • работа в екип
  • фирмена и бизнес етика
  • зачитане на човешки ценности и принципи

В момента нямаме свободни работни позиции.

Но ако вярвате, че Вашата кандидатура ще ни заинтригува, моля изпратате ни CV, мотивационно писмо и копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.